เม็ดพลาสติกแบ่งเป็น 7 ประเภทหลักๆ
  • 7 June 2017
  • 783
  • 0
พลาสติกที่ผลิตกันทุกวันนี้ แบ่งออกได้ 7 ชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดจะระบุเป็นตัวเลข 1-7 ภายในเครื่องหมายลูกศ...
อ่านต่อ